Välkommen

Tisdag 30/8 kl 11.00 Tisdagsträffen
”Min livsberättelse” Börje Hermansson
Onsdag 31/8 kl 19.oo Bibelsamtal
Söndag 4/9 kl 10.00 Gudstjänst
Anders Duveskog, Monica Hugoson, Lena Hugosson, kyrkfika